undrah

Н. Улам-ундрах

ХУУЛЬЧ

Боловсрол:

 • 2005-2009 онд Их засаг олон улсын их сургуулийг Эрх зүйч мэргэжилээр төгссөн
 • 2011 Энэтхэг улсын Мумбай хотод Stanford english сургуулийг төгссөн

Ажлын туршлага:

 • 2010 оноос тус хуулийн фирмд туслах хуульч
 • 2015 оноос Уул уурхай эрх зүй судлалын сангийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, тус хуулийн фирмд төслийн хуульч, судлаачаар ажиллаж байна.

Мэргэшин ажиллаж буй чиглэл:

 • Уул уурхай, Хөдөлмөрийн болон Захиргааны эрх зүй
 • Англи хэлтэй

Гүйцэтгэсэн ажил:

 • Олон улсын болон дотоодын төслийн хуулийн судалгааны ажил,
 • Хуулийн төсөл боловсруулах

(5 гаруй Хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хуулийн харьцуулсан судалгааны ажлыг)

 • Хөдөлмөрийн маргаанд оролцох

(Нийт 10 гаруй хөдөлмөрийн маргаанд хууль зүйн зөвөлгөө туслалцаа өмгөөлөгчийн хамтаар үзүүлсэн)

 • Хөдөлмөрийн болон Хамтын гэрээ боловсруулах хууль зүйн дүгнэлт гаргах

(Үйлчлүүлэгчийн Хөдөлмөрийн гэрээ болон Хамтын гэрээний төсөл мөн хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой эрх зүйн баримт бичгийг тогтмол боловсруулдаг бөгөөд мөн байгууллагын Хөдөлмөрийн харицааны баримт бичгүүдэд хуулийн дүгнэлт зөвлөмж гаргах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Нийт 20 гаруй хуулийн этгээдэд уг асуудлаар үйлчилгээ үзүүлсэн.)  

Гишүүнчлэл:

 • Монголын уул уурхайн эрх зүй судлалын сангийн хяналтын зөвлөлийн гишүүн

Other Members