Ganhurel

Д. Ганхүрэл

ТУСЛАХ ХУУЛЬЧ

Боловсрол:

  • 2011 онд МУИС-ын ХЗС-д элсэн орсон бөгөөд Эрх зүйч мэргэжилээр 2017 онд төгсөнө.
  • Япон хэлтэй

Ажлын туршлага:

  • 2017 оноос тус хуулийн фирмд дадлагжигч, туслах хуульчаар ажиллаж байна.

Манай баг