Zovloh G.Surakhbayr

Г. Сурахбаяр

ЗӨВЛӨХ

Боловсрол:

 • 1996-2000 онд МУИС-ийн ХЗС-ийг эрх зүйч Мэргэжилээр төгссөн
 • 2013-2014  АНУ-ын Нью-Йорк хот Benjamin N. Cardozo School of Law, Yeshiva University-д Магистрын зэрэг
 • 2014 оноос МУИС-ын ХЗДС-д докторантурт суралцаж байгаа

Англи хэлтэй

Ажлын туршлага:

 • “Монгол шуудан” ХК-нд Хуулийн зөвлөх (2000-2002)
 • 2004-2008 “QGX” ХХК-нд Хуулийн зөвлөх
 • 2008-2009 Улсын Их Хурлын хүний эрхийн хороонд хуулийн мэргэжилтэн
 • 2009-2014 “Монголиан Барристерс энд Солиситерс ХХК” Үүсгэн байгуулагч, Захирал
 • 2014 оноос тус хуулийн фирмийн Зөвлөх

Мэргэшин ажиллаж буй чиглэл: Уул уурхайн эрх зүй, Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ, хууль зүйн судалгаа шинжилгээ, Эрх зүйн аудит (Due Diligence), Олон улсын эрх зүй зүй,  Арбитр

Гүйцэтгэсэн ажил:

 • Олон улсын судалгааны төсөл

( Олон улсын банк, Мянганы сорилтын сан, Дэлхийн банк, зэрэг байгууллагуудын санхүүжүүлсэн томоохон төслүүдэд хууль зүйн судалгаа шинжилгээ, дүгнэлт гаргах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн)

 • Хуулийн төсөл боловсруулах ажил

(Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн томилсон Ашигт малтмалын хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан бөгөөд ,нийт бусад 5 гаруй хуулийн төсөл боловсруулах ажилд хамтран оролцсон)

 • Хууль болон бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

(Гадаад дотоодын 20 гаруй иргэн хуулийн этгээдэд эрх зүйн дүгнэлт гаргах, болон компанийн засагалал удирдлага зохион байгуулалт, ашигт малтмалын тухай хуулийн асуудлаар тогтмол амаар болон бичгээр зөвөлгөө өгөх ажлыг тогтмол хийж байна.)

 • Арбитрын маргаан

(АНУ-ын компанийн арбитрын маргаанд хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн)

 • Уул уурхай Эрчим хүчний төсөл

(Цахилгаан станц барих ажлын хуулийн зөвөлгөө

Гишүүнчлэл:

 • Монголын Уул уурхай эрх зүй судлалын сангийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Other Members