867C0034

Б. Цэцэнбилэг

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ ЗАХИРАЛ

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

 • 1996-2000 он Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн дээд сургууль
 • Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
 • Удирдлагын Академи 2003-2004
 • Хүмүүнлэгийн ухааны Их сургууль Англи хэлний анги 2004-2006

Ажлын туршлага:    

 •  2004-2008 Адвокат хууль зүйн товчоонд, хуульч өмгөөлөгч
 • 2008-2015 “Монголиан Барристерс энд Солиситерс ХХК” Үүсгэн байгуулагч, өмгөөлөгч
 • 2016 оноос “ЭМ БИ ЭС Партнерс” ХХН-ийн үүсгэн байгуулагч, захирал

Гүйцэтгэсэн ажил:

 • Эрүүгийн хэрэг өмгөөлөл

Нийт 20 гаруй хэрэг дээр хохирогч, сэжигтэн,  яллагадагч, шүүгдэгчийн өмгөөлөгчөөр,

 • Иргэний хэрэг өмгөөлөл

300 орчим хэрэг дээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,  өмгөөлөгчөөр оролцсон,

 • Захиргааны хэрэг өмгөөлөл

Нийт 50 гаруй хэрэг дээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөр,

 • Арбитрын хэрэг маргаан

Нийт 10 гаруй Арбитрын маргаанд нэхэмжлэгч болон хариуцагчийн өмгөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцсон

 • Үндсэн хуулийн цэцийн маргаан

Нийт 5 орчим Үндсэн хуулийн цэцийн маргаанд өргөдөл мэдээлэл гаргаж, улмаар итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон өмгөөлөгчөөр оролцсон

 • Зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр

Эрх зүйн аудит хийх, хуулийн төсөл боловсруулах, гэрээ болон бусад баримт бичгийн төсөл боловсруулах зэрэг хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлууд

 • Хуулийн судалгаа

Нийт 10 орчим хуулийн төсөл боловсруулах ажил ажлын хэсэгт оролцсон

Олон улсын болон дотоодын 10 гаруй төсөлд хуулийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн.

Гишүүнчлэл:

 • Монголын Хуульчдийн Холбооны гишүүн
 • Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн
 • Монголын Уул уурхай эрх зүй судлалын сангийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн