Zovloh B.Olziibayr

Б. Өлзийбаяр

ЗӨВЛӨХ

Боловсрол:

  • 1996-2000 онд МУИС-ийн ХЗС-ийг эрх зүйч Мэргэжлээр төгссөн
  • Лондон хотод Англи хэлний сургууль 2001-2004
  • Англи хэлтэй

Ажлын туршлага:

  • 2008 -2010 Хуулийн фирмд төсөл хариуцсан ажилтан 
  • 2010-2013 Улсын их хурлын гишүүний зөвлөх
  • 2013-2015 Тус хуулийн фирмд Төслийн зөвлөх
  • 2012-2015 Монголын Уул уурхай Эрх зүй судлалын сангийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Мэргэшин ажиллаж буй чиглэл: Уул уурхайн эрх зүй, хуулийн зүйн судалгаа шинжилгээ,

Гүйцэтгэсэн ажил:

  • Олон улсын төсөлд хуулийн судалгааны ажил,

(Уул уурхайн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл боловсруулах, болон Уурхайн хаалтын үйл ажиллагааг сайжруулах, холбогдох журмыг боловсруулах төсөл, Цэвэр агаар төсөлд хуулийн судалгааны ажил зэргийг хийж гүйцэтгэсэн )

  • Хуулийн төсөл боловсруулах,

(Нийт 5 гаруй хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн төсөл боловсруулахад шаардлагатай судалгааны ажил зэргийг хийж гүйцэтгэсэн )

  • Уул уурхайн чиглэлээр гарын авлага, эмхэтгэл бэлтгэх

(Ашигт малтмалын хууль тогтоомжийн эмхэтгэл, Уул уурхайн ба нутгийн иргэдийн эрх ашиг гарын авлага)

Гишүүнчлэл: Монголын Уул уурхайн эрх зүйн судлалын сангийн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Other Members