Bumdari

Б. Бумдарь

ХУУЛЬЧ

Боловсрол:

 • 2002-2007 онд МУИС –ын ХЗС-ийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн

Ажлын туршлага:

 • 2008- 2011 БГД-ИЙН ЗДТГ-т
 • 2011-2015 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд Хүний нөөцийн менежер
 • 2015 оноос тус хуулийн фирмд нөхөрлөлийн гишүүн, хуульчаар ажиллаж байна.

Мэргэшин ажиллаж буй чиглэл:

 • Компанийн эрх зүй,
 • Хөдөлмөрийн эрх зүй
 • Иргэний эрх зүй,

Гүйцэтгэсэн ажил:

 • Олон улсын болон дотоодын төслийн хуулийн судалгааны ажил,
 • Компанийн үүсгэн байгуулах баримт бичиг барим боловсруулах

(нийт 30 гаруй гадаад дотоодын хөрөнгө орууулалт бүхий компанийн үүсгэн байгуулах бичиг баримтыг хуулийн хүрээнд боловсруулсан,)

 • Гэрээний төсөл  боловсруулах,

(Үйлчлүүлэгч иргэн хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай нийт 100 гаруй гэрээний төслүүдийг хийж гүйцэтгэсэн)

 • Иргэний хэрэгт эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх

(Үйлчлүүлэгчид нийт 20 гаруй иргэний маргаанд оролцож үйлчлүүлэгчид эрх зүйн туслалцаа үзүүлсэн)

(10 гаруй компанид хууль зүйн дүгнэлт гаргах ажилд оролцож эрх зүйн аудит хийсэн)

Гишүүнчлэл:

 • Монголын хуульчдийн холбооны гишүүн
 • Хуульчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхтэй.